Nasz zespół


Andrzej Milewski


Instruktor Wykładowca PZN

Kierownik wyszkolenia

Instruktor ISIA (Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Zawodowych)


Maciej Kwiatkowski



Instruktor PZN 

Instruktor ISIA (Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Zawodowych)

Kierownik Szkoły


Jakub Grzymała


Instruktor PZN

Instruktor ISIA (Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Zawodowych)



Pozostali instruktorzy:




Jan Grzymała

Instruktor PZN

Instruktor ISIA (Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Zawodowych)


Zbigniew Lasota

Instruktor SITN PZN


Zofia Mordzelewska

Instruktor  PZN

Maria Milewska-Galas

Instruktor PZN





Piotr Hugues

Instruktor PZN




Mateusz Kwiatkowski

Instuktor  PZN



Demonstratorzy szkolni PZN:



Aleksandra Kwiatkowska - Demonstrator szkolny PZN




Zuzanna Kwiatkowska - Demonstrator szkolny PZN